Den utvidede eksportfunksjonen i TravelText kan benyttes til å eksportere data fra systemet til enten Excel eller et format angitt i en eksportmal.


Instruksjonsvideo

I denne videoen vil du få se hvordan du kan definere en enkel eksportmal og bruke den til eksport.


Hvordan virker det?

I eksportvinduet velger du en eksportmal og utrekkskriterier. Et utrekkskriterie kan for eksempel være alle innleverte rapporter i en tidsperiode. Eksportmotoren vil da eksportere alle rapportene i denne perioden. 


Detaljert beskrivelse

Eksportmotoren jobber på tre nivåer:

  • Rapporter. Hele rapporten, her finner en for eksempel data som sum og rapportnummer.
  • Manuelle utlegg: Alle enkeltstående utlegg på rapportene i uttrekket. Et utlegg er for eksempel en taxitur.
  • Automatiske utlegg. Alle automatiske utlegg på rapportene i uttrekket. Et automatisk utlegg er for eksempel en diettgodtgjørelse.

På alle disse nivåene kan det defineres rader i eksportmalen. En rad består av et eller flere regelsett. Et regelsett består av regler og utverdier. Dersom alle reglene i et regelsett inntreffer blir verdiene i raden satt til utverdiene i regelsettet. eksportmotoren legger til en ny rad i eksporten dersom minst et regelsett inntreffer. 


Tekst i starten og slutten av fil

Dersom det står noe i disse feltene vil det bli plassert inn i henholdsvis starten og slutten av fila dersom en tar en CSV-eksport. 

For å putte inn dagens dato når eksporten kjøres skriv: 

{{CURRDATE, dd.MM.yyyy}} 

Denne teksten vil da byttes ut med for eksempel 06.09.2017 i den genererte CSV-eksporten. Datoformatene som står listet på denne siden er mulige å putte bak komma.

.